Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan WA41 Sesi 2017/2018

Calon Peperiksaan Akauntan W41 yang sedang mencari panduan, rujukan serta contoh soalan untuk peperiksaan tersebut mungkin boleh mengambil kesempatan dalam peperiksaan kali ini dengan mendapatkan Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan W41 yang akan pihak kami edarkan nanti.

Untuk maklumat lanjut mengenai format peperiksaan Akauntan W41, tugas-tugas seorang Akauntan, huraian ringkas jawatan dan contoh soalan peperiksaan W41 pastikan anda habiskan membaca perkongsian pihak kami di bawah.

PANDUAN PEPERIKSAAN AKAUNTAN WA41

Khas untuk peperiksaan Akauntan WA41 sesi 2017/2018, Portal Akauntan akan mengedarkan Pembelian Pakej Rujukan Khas Peperiksaan Online Akauntan WA41 tidak lama lagi.

Nota: Panduan terkini kami hanya dikeluarkan setahun sekali. Ianya updated dari segi kandungan, soalan dan nota. Disediakan khas untuk peperiksaan Akauntan setiap tahun.

Untuk membeli dan mendapatkan panduan khas tersebut anda boleh daftar sebagai calon Akauntan WA41 terlebih dahulu.

Pihak kami akan menghantar link pembelian terus ke email calon-calon yang melanggan apabila jualan di buka nanti.

Langganan boleh di buat menggunakan borang langganan di bawah atau melalui link berikut.

Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan WA41 (1)

KLIK SINI UNTUK KE LAMAN TEMPAHAN

Untuk pengetahuan anda, pakej rujukan khas ini mempunyai himpunan contoh soalan peperiksaan Akauntan WA41, skema jawapan dan lengkap dengan nota ringkas untuk membantu calon peperiksaan Akauntan WA41.

Anda boleh mendapatkan panduan tersebut nanti.

PEPERIKSAAN AKAUNTAN WA41 SESI 2017

Peperiksaan Akauntan WA41 merupakan antara peperiksaan SPA tahap tinggi yang mempunyai tahap penilaian berbeza untuk menguji calon yang terlibat.

Pihak kami ingin berkongsi beberapa maklumat berkaitan peperiksaan tersebut dalam penulisan khas ini dan bagaimana anda boleh mendapatkan panduan khas peperiksaan Akauntan WA41 nanti.

SEPINTAS LALU MENGENAI JAWATAN AKAUNTAN

Jawatan Akauntan Gred WA41 merupakan jawatan Pengurusan dan Professional yang diwujudkan di bawah Jabatan Akauntan Negara.

Mana-mana calon yang lulus peperiksaan dan temuduga Akauntan WA41 akan berkhidmat sama ada di bawah Kementerian, Jabatan-jabatan atau Agensi-agensi yang memerlukan khidmat seorang Akauntan.

TUGAS SEORANG AKAUNTAN WA41

Tugas khas Akauntan seperti yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia adalah seperti berikut;

merancang, penggubal dan melaksanakan dasar-dasar awam mengenai pengurusan sumber tenaga manusia dan organisasi, sumber kewangan, ekonomi, pentadbiran dan pembangunan wilayah, daerah, tempatan, tanah, perancangan dan pentadbiran sosial.

Selain itu, seorang Akauntan juga mempunyai tugas seperti di bawah:

ANTARA TUGAS AKAUNTAN
1. Penyiasatan Kewangan
2. Melaporkan Belanjawan
3. Menyediakan Penyata Kewangan
4. Menjadi Agen Percukaian
5. Memberi nasihat
6. Menyedia Penyata Cukai

 • Menjalankan penyiasatan kewangan, melaksanakan audit, menyediakan laporan, dan memberikan nasihat tentang perkara seperti penipuan yang disyaki, ketidakmampuan membayar, kebankrapan, pencantuman, pembiayaan modal serta pembelian dan penjualan perniagaan;
 • Menyediakan atau melaporkan ramalan keuntungan dan belanjawan; Menyediakan kos projek dan analisis risiko;
 • Menyediakan dan mengesahkan penyata kewangan untuk dibentangkan kepada pihak pengurusan, pemegang saham, badan berkanun atau badan lain;
 • Mengenal pasti bahagian pengurangan kos dan mencadangkan langkah penjimatan/kawalan kos;
 • Bertindak sebagai ejen pembubaran dalam perkara berhubung dengan kebankrapan dan percukaian.
 • Memberikan nasihat, merancang, dan melaksanakan dasar dan sistem belanjawan, kawalan akaun dan perakaunan lain;
 • Menyediakan penyata cukai, memberikan khidmat nasihat tentang masalah percukaian dan mempertahankan tuntutan yang dipertikaikan di hadapan pegawai cukai;

Untuk menyandang jawatan Akauntan WA41, calon perlulah dahulu lulus peperiksaan yang dijalankan. Sekiranya calon tersebut berjaya dalam peperiksaan dan tapisan awal ini, maka barulah calon tersebut akan di panggil untuk menghadiri temuduga.

Namun berdasarkan maklumbalas yang di terima kebanyakan calon gagal dalam proses tapisan pertama iaitu kegagalan untuk menjawab dengan baik soalan-soalan yang dikemukan dalam Peperiksaan Akauntan Gred WA41.

KEGAGALAN CALON DALAM PEPERIKSAAN AKAUNTAN WA41

Pelbagai faktor yang menyumbang kegagalan calon dalam peperiksaan tersebut. Antara yang paling utama ialah tidak tahu format menjawab dan jenis soalan yang di tanya dalam peperiksaan tersebut.

Dalam penulisan kali ini, pihak kami ingin berkongsi dengan anda contoh soalan peperiksaan Akauntan WA41. Ianya merupakan contoh agar anda mendapat idea dan gambaran jelas jenis soalan yang mungkin di tanya nanti dalam peperiksaan yang sebenar.

Untuk makluman ia sebahagian dari Nota Khas yang boleh didapati dari Panduan Peperiksaan Akauntan WA41 yang akan diedarkan oleh pihak kami tidak lama lagi. Untuk mendapatkan lebih banyak maklumat sila dapatkan salinan panduan tersebut melalui link di bawah.

Contoh Soalan Peperiksaan Akauntan WA41 (1)

KLIK SINI UNTUK KE LAMAN TEMPAHAN

FORMAT PEPERIKSAAN AKAUNTAN WA41

Untuk makluman anda, Peperiksaan Akauntan WA41 kali hanya melibatkan 2 Seksyen utama penilaian.

Berikut merupakan format peperiksaan terbaru Akauntan WA41 yang perlu anda ketahui sebagai seorang calon.

 1. Bahagian A (Pengetahuan AM Tentang Malaysia dan Dunia)
 2. Bahagian B (Daya Menyelesaikan Masalah)

Peperiksaan ini mempunyai 2 bahagian utama. Setiap bahagian disesuaikan dengan tahap peperiksaan WA41 yang akan menguji daya pemikiran calon. Jadi persediaan sebaiknya anda perlu lakukan untuk menjawab dan lulus dengan cemerlang.

Berikut merupakan sedikit perkongsian mengenai huraian topik peperiksaan Akauntan dan contoh soalan setiap bahagian.

CONTOH SOALAN PENGETAHUAN AM AKAUNTAN WA41

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji pengetahuan calon terhadap perkara-perkara yang berlaku di dunia amnya dan Malaysia khususnya berkaitan dengan isu-isu semasa, hal ehwal politik, dasar-dasar awam pengurusan sumber ekonomi, pengurusan sumber kewangan, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, serta keselamatan negara.

Tips menjawab Seksyen Pengetahuan AM – Fahami tujuan mengapa Seksyen Pengetahuan AM ini diadakan.

Berikut merupakan contoh soalan Seksyen A Pengetahuan AM Akauntan Gred WA41 yang mungkin di tanya. Ianya bukan soalan ramalan.

Anda boleh menjadikan set soalan di bawah untuk mendapatkan gambaran jenis soalan, topik dan tajuk yang mungkin di tanya dalam peperiksaan nanti.

1. Pilih kenyataan yang BENAR mengenai simpan kira

A. Proses merekodkan urus niaga dalam 2 akaun yang berbeza.
B. Proses mengelas, melapor, mentafsir dan menganalisis maklumat kewangan.
C. Proses merekod urus niaga perniagaan secara tepat dan sistematik berasaskan sistem catatan bergu.
D. Proses menyediakan maklumat kewangan untuk membuat perbandingan, perancangan dan keputusan.

Jawapan = C

2. Pilih jawapan yang berkaitan dengan tujuan penubuhan Malaysian Accounting Standard Board (MASB)

A. Membentuk piawaian perakaunan
B. Menentukan kod etika profesional
C. Mewujudkan khidmat nasihat awam jika perlu
D. Menyediakan laporan kewangan untuk sesebuah perniagaan

Jawapan = D

3. Kunci kira-kira menunjukkan maklumat

A. Catatan dalam Imbangan Duga
B. Kedudukan kewangan sesebuah perniagaan
C. Semua catatan penutupan sesebuah perniagaan
D. Senarai baki aset, ekuiti dan liabiliti pemilik perniagaan pada sesuatu tarikh

Jawapan = D

CONTOH SOALAN MATEMATIK AKAUNTAN GRED WA41

Dalam seksyen ini calon-calon dikehendaki menyelesaikan masalah-masalah dengan menggunakan pendekatan seperti berikut:

(i) KEMAHIRAN LOGIK

Dalam seksyen ini calon dikehendaki menggunakan segala pengetahuan yang ada, kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat-maklumat tersebut untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan.

contoh soalan kemahiran logik exam ptdcontoh soalan kemahiran logik exam ptd

(ii) KEMAHIRAN MENGINTERPRETASI DATA

Calon di beri beberapa soalan menyelesaikan masalah yang menggunakan perangkaan. Perangkaan yang diberi perlu dianalisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dikemukakan. Penggunaan graf, jadual dan sebagainya digalakkan agar mudah untuk calon memberi jawapan.

Kemahiran Menginterpretasi Data Exam PTD Contoh Soalan Kemahiran Menginterpretasi Data Exam PTD

(iii) KONSEP-KONSEP MATEMATIK

Konsep matematik yang perlu digunakan merangkumi algebra dan geometri. Asas-asas matematik tersebut tidak melebihi Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM). Oleh yang demikian soalan-soalan ini dianggap sesuai untuk kesemua calon.

Calon-calon siswazah jurusan matematik tidak mendapat kelebihan di seksyen ini kerana soalan-soalan yang dikemukakan merupakan soalan logik. Proses penyelesaian masalah tersebut mengaplikasikan konsep-konsep matematik di peringkat Sukatan Pelajaran Menengah Atas (SPM).

CONTOH SOALAN DAYA MENYELESAIKAN MASALAH PEPERIKSAAN AKAUNTAN W41

CONTOH SOALAN PEPERIKSAAN AKAUNTAN W41

Untuk contoh lengkap, anda boleh mendapatkan contoh soalan Akauntan Gred WA41 yang bakal kami keluarkan nanti.

ISI KANDUNGAN PANDUAN AKAUNTAN WA41

Segala ilmu serta informasi yang terkandung di dalamnya merupakan ilmu serta informasi yang ‘real’, yang datang dari pengetahuan serta pengalaman mereka yang telah pun berjaya dalam peperiksaan WA41.

Inilah satu-satunya panduan yang boleh anda gunakan bagi mencapai impian menjawat jawatan kerajaan.

Berikut merupakan apa yang akan anda dapat sekiranya anda memiliki panduan Peperiksaan Akauntan WA41 ini.

 • Contoh Soalan Khas Peperiksaan Akauntan WA41 untuk rujukan.
 • Panduan lengkap yang menyentuh semua bahagian yang perlu dijawab oleh calon-calon.
 • Huraian secara terperinci setiap Seksyen Peperiksaan WA41 Akauntan.
 • Juga dibekalkan dengan Contoh Soalan Exam Akauntan WA41 beserta Skema Jawapan untuk memudahkan ulangkaji pantas.
 • Nota khas merupakan satu komponen dalam pakej ini yang bakal membantu anda!
 • Anda akan menerima maklumat Peperiksaan Akauntan WA41 beserta contoh soalan peperiksaan Akauntan WA41 dan jawapan sebagai persediaan anda.

Selain itu, sebagai persediaan tambahan, pihak kami juga akan menghantar emel secara berkala kepada anda yang mengandungi maklumat lanjut berkaitan exam berkenaan.

Namun anda perlu ingat, setiap panduan, contoh soalan, tips dan sebagainya yang dihantar kepada anda hanyalah merupakan panduan. Namun dengan adanya panduan sebegini, anda boleh mempersiapkan diri anda sebaik mungkin untuk menghadapi peperiksaan Akauntan W41 nanti.

Dapatkan di sini sekarang sekiranya anda memilih untuk lulus.

Langganan boleh di buat menggunakan borang langganan di bawah atau melalui link berikut.

Panduan Peperiksaan Akauntan WA41 2017 2018

 

KLIK SINI UNTUK KE LAMAN TEMPAHAN

Kepada calon Peperiksaan Akauntan yang telah daftar ke sistem sebelum ini, pastikan anda tunggu email pembelian yang akan di hantar terus ke email anda. Pastikan email hanya dari Portal Akauntan.

Jangan terlepas.

Tinggalkan Pendapat Anda..